Google Z Raporu - Seoliz Dijital Pazarlama

Google Z Raporu

Eğilimler ve Öngörüler

Onlar Kim?

Geleceğin Yetişkinleri

Z kuşağı 1997’den sonra doğan kişilerin ait olduğu kuşağa denir. Y Kuşağından sonraki nesildir ve alfa kuşak da denilebilir. Yani, bu kuşağın bir kısmı üniversiteyi bitirip iş hayatına girmek üzere hazırlık yapıyor. Küresel nüfusun %32’sini potansiyel müşterilerin ise %40’ını oluşturarak Y kuşağını geçmeleri bekleniyor.

*%63’ü hala aileleriyle yaşıyor

*%52’si hala öğrenci

Türkiye’de Z Kuşağı

Türkiye’de yaklaşık 20 milyonu bulan sayıları ile 10-24 yaş arası gençler nüfusun %23’ünü oluşturuyor. (%49’u kadın, %51’i erkek)

TÜİK, 15-24 arasındaki genç nüfus sayısını bu yıl 13 milyon olarak açıkladı. Bu oranla Avrupa’ya göre oldukça genç bir nüfusa sahip. (Avrupa Ülkelerine göre %10.7 oranında nüfus daha genç)

*%92,4’ü internet kullanıcısı

Z Kuşağını Anlamak Çok Önemli, Peki Neden?

Z kuşağı, bugün piyasadaki en güçlü tüketici gücü.

Tahmini yıllık harcamaları 143 milyar dolarlık bir güç oluşturuyor.

Küresel tüketicilerin bu yıl %40’ının Z kuşağından oluştuğunun hesaba katılması gerekiyor.

Y kuşağının aksine paralarını, eğlenceye, teknolojiye ve moda alışverişlerine harcıyorlar.

Genel Davranışları vs Y Kuşağı

Onlar Y kuşağı 2.0 değiller

Y Kuşağı Z Kuşağı
Kişisel İmaj İstekli Otantik/Özgün
Bakış Açısı İdealist Faydacı
Teknoloji Kullanımı Ona Odaklandı İçine Doğdu
İletişim Gelişmiş Metin Önce Görsel
Marka Beklentisi Hikaye Anlatan Hikaye Yaşatan

 

Kendilerini Nasıl Tasvir Ediyorlar?

Y Kuşağının Kendini Tipik Tasvir Etme Biçimi: ‘İstekli’

Z Kuşağının Kendini Tipik Tasvir Etme Biçimi: ‘Otantik’

Z kuşağı, Y kuşağına göre daha özgün ve gerçek. Özçekimler daha ve fotoğraf metinleri daha özgüvenli.

Z Kuşağı İçin Görseller Kelimeleri İfade Ediyor

Y kuşağı iletişim kurmak için metinleri kullanıyor

Z kuşağı iletişim kurmak için görselleri kullanıyor.

Y kuşağının dikkat süresi 12 saniye, Z kuşağının dikkat süresi sadece 8 saniye. Yani Z kuşağının dikkatini çekmek için sadece 8 saniyeye sahibiz.

FastCompany: “Bu z kuşağı için asla bir dikkat problemi değil. Z kuşağı gördüğü şeyleri hızlı bir şekilde değerlendirmeye, filtre etmeye ve sıralamaya uyarlandı”

Z kuşağı markalara sadece konuşma olarak değil yürüme (yaşama) olarak bakıyor.

Yeni bir nesil oldukları için tercih ettikleri markalar henüz belirlenmedi. Z kuşağı ile rezonansa giren ve kendilerini bir şekilde tanımlama fırsatı oldukları şirketlere sadakat duyacaklar.

Z kuşağını kendilerine sadıklaştırmak için markaların, sürdürülebilirlik, ve eşitlik üzerine kurulu bir iş modeli taahhüt etmesi gerekiyor.

Econsultancy, “How to market to Gen Z”: “Hikaye anlatma ya da konuşma artık yeterli olmayabilir.”

“Hikayeyi yaşatma, yani markaların ne dediklerinden ziyade ne yaptıkları daha önemli artık.”

Seyirci ile bir diyalog kurarak onları hikayeye aktif olarak dahil etmeli

Gerçek Dijital Yerliler

Z kuşağı ilk dijital yerlilerdir. Teknolojinin içine doğdular ve internete erişimleri oldukça kolay.

Teknoloji tutumlarına da yansıyor. Z kuşağının yaklaşık %64’ü sürekli çevrimiçi ve %57’si cüzdanlarından çok cep telefonları olmadan kendilerini daha güvensiz hissediyorlar.

Birinci Dijital Nesil

%98’i bir cep telefonuna sahip ve ortalama olarak ilk telefonlarını 10 yaşında alıyorlar.

Nesillerin içinde, internette en çok vakit geçiren nesil. Mobilde, günde ortalama 4 saat 9 dakika harcıyorlar.

Video izlemek için telefonlarını diğer kuşaklara göre 2 kat daha fazla tercih ediyorlar.

 

Nesiller İletşim Kurmak İçin Teknolojiyi Nasıl Kullanır?

Z Kuşağı Y Kuşağı
Direkt Bağlantı Yayın
Anlık Seçildi ve planlandı
Geçici Kalıcı
Risk Alır Riskten Kaçınma

Alışveriş Ve Satınalma Davranışı

Z kuşağının istekleri ebeveynleri ile aynı; sorunsuz teslimat, rahatlık, kullanılabilirlik ve kalite. Fakat bunların nasıl teslim edilmesi konusunda beklentileri farklı.

Harcama davranışı bakımından dürtüsel hareket etmezler. Sosyal bir nedense harcamada daha cömerterdir. Trendleri almak için indirimleri beklerler. Y kuşağına göre daha tasarruflu harcama yaparlar

İlk Mobil Ve Video Nesli

Z kuşağı, sosyal medya, mobil teknoloji ve mobil video ile büyüyen ilk nesil. Youtube 2005’te kuruldu. Y kuşağının çoğu mobil videonun olmadığı bir dünyayı bilir. Z kuşağı değil.

Z kuşağı, Y kuşağına göre izlediği video içeriğine 2 kat daha fazla bildirimde bulunuyor. 

Video Z Kuşağı İçin Dünyanın Anahtarıdır

%43’ü son trendleri video aracılığı ile keşfeder ya da devam eder.

%44’ü günü geçirmek için video kullanır.

4 te 1’i sosyal, kültürel ve etik hareketlerin bulunduğu içerikleri izlemek istiyor.

%60’ı Youtube’da televizyona oranla 10 saat daha fazla vakit geçiriyor.

Dijital Pazarlama Ajansi Seoliz